Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Rz 872/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

III SA/Lu 418/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

II SA/Ol 205/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

II SA/Ol 206/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

III SA/Lu 563/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemki do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Gl 149/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej

III SAB/Wr 3/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie udzielenia repatriantowi pomocy na częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkania

III SA/Gd 157/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

II SA/Go 35/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Rz 16/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-08-05

Skarga V. M., na bezczynność Wojewody w przedmiocie nie załatwienia w ustawowym terminie sprawy wydania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP oraz wydaniem karty stałego pobytu,
1   Następne >   +2   +5   +10   42