Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SAB/Wa 756/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 142/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2596/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Skarga A.P., J. K., E. S., S. K., A. S., A. D., W. Z. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Bk 287/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości oraz udziału we wspólnocie pastwiskowej

I SA/Wa 1406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 535/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi Gminy G. na przewlekłość postępowania odwoławczego od decyzji Wojewody [...] znak: [...], prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I OW 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.

I SA/Wa 3132/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Kr 1520/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I SA/Wa 3140/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2