Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Gl 25/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Gl 13/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gd 19/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia przejęcia nieruchomości rolnej z naruszeniem prawa

II SO/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Rz 1195/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Bk 287/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości oraz udziału we wspólnocie pastwiskowej

II SAB/Gl 23/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną