Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 229/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-28

Skarga A. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 775/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 309/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

skarg 'A' Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod nr: I SA/OI 309/09, I SA/OI 310/09, I SA/Ol 587/08, I SA/Ol 594/08, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numer...

I SA/Ol 776/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 598/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-29

skarg Spółki A w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod sygn. akt I SA/Ol '[...]'i I SA/Ol '[...]', w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz dalsze ich prowadzenie pod wspólnym numerem

I SA/Ol 588/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-15

skarg Sp. z o.o. 'A' na dwie decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw o sygn. akt I SA/Ol 588/08 i I SA/Ol 595/08 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod nr I SA/Ol 588/08 i

I SA/Go 196/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 197/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 198/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Go 200/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru
1   Następne >   +2   +5   +10   100