Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 2977/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 2444/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską

VI SA/Wa 465/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

IV SA/Po 1079/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie gminy

SA/Rz 2192/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń pneumatyczną

II SA/Wa 693/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych

IV SA/Po 307/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. G. w sprawie obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy M. G.

II OSK 365/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji z [...] 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 368/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej

II OSK 578/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy dopuszczenia funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywania zadań z użyciem broni palnej
1   Następne >   +2   +5   +10   12