Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 1120/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego postanowienie /. umorzyć postępowanie sądowe ii. zwrócić skarżącemu Z. H. kwotę [...] zł tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu.