Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Wr 87/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym

II SAB/Wr 88/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym

II SA/Gd 1166/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej

II SA/Gd 1167/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zasiłku okresowego z pomocy społecznej

II SA/Wr 1110/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej małoletniej A. G.

II SA/Lu 109/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku stałego wyrównawczego