Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 251/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 262/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 159/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 924/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia w części decyzji organu I instancji o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SAB/Wr 29/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji organu I instancji

IV SAB/Wr 30/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji organu I instancji

IV SA/Wr 452/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

IV SA/Wr 476/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SAB/Wr 42/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie bezczynności w zakresie rozpoznania odwołania z dnia [...] roku;

IV SA/Wr 561/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na syna
1   Następne >   +2   +5   7