Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 713/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G.. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SAB/Ke 8/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie : stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 139/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku

II SA/Bk 211/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do Zakładu Opiekuńczo

II SA/Bk 216/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

II SO/Lu 52/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Sądowi skargi dotyczącej usług opiekuńczych

II SA/Lu 1065/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ] w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 174/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze

II SA/Lu 226/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego.
1   Następne >   +2   +5   7