Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 552/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Ol 982/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Ol 954/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SAB/Wr 38/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie uzupełnienia decyzji

IV SA/Wr 162/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku okresowego

IV SA/Wr 889/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 109/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 148/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 186/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy

II SA/Bk 795/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   8