Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 503/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

III SA/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SA/Wr 73/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej

II SA/Ke 95/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydent W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

II SAB/Rz 19/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie ustalenia zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

I OSK 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego po wyroku II SA/Lu 859/07

VIII SA/Wa 487/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 214/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie opłat za usługi opiekuńcze
1   Następne >   +2   +5   11