Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 565/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1151/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Sz 1224/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 787/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Sz 63/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Sz 121/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 451/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Sz 1268/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 820/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do zakładu pielęgnacyjno

II SA/Sz 1269/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2