Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 664/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Sz 920/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 883/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Sz 887/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 545/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 884/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-05

Skarga I. Z. na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej