Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

IV SA/Gl 188/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 248/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. G. o świadczenia z zakresu pomocy społecznej

II SA/Łd 817/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń

I SA/Wa 941/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 596/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Bd 61/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 1142/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   16