Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 368/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SAB/Kr 1/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie pouczenia o prawie do zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 700/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 135/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

III SA/Kr 1458/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania umorzyć postępowanie sądowe.

III SA/Kr 1459/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania umorzyć postępowanie sądowe.

III SA/Kr 415/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu pieniędzy za obiady

III SA/Kr 1779/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego