Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 471/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 270/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 269/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 1264/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń za nienależnie pobrane i zwrot tych świadczeń

I SA/Wa 1265/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń za nienależnie pobrane i zwrot tych świadczeń

II SA/Bd 855/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 548/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Łd 832/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego