Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 291/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

IV SA/Gl 139/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 188/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 422/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1008/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 4/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi: M. T. na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 1052/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO K. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 1363/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1359/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 596/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   43