Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 713/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G.. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 73/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 185/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt matki w Domu Opieki

IV SAB/Wr 36/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

IV SA/Wr 133/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 605/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 924/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia w części decyzji organu I instancji o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 230/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 552/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

IV SAB/Wr 29/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji organu I instancji
1   Następne >   +2   +5   +10   28