Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

I SAB/Wa 184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OW 172/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania J. Z. świadczeń z pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w D. S.

I OW 95/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G.K. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

I OSK 2072/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego

I OW 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej K. S.

II SAB/Go 62/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

III SAB/Gd 8/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 326/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-11

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku wydanego przez WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze II SA/Gd 464/11

III SA/Gd 324/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-13

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 462/11
1   Następne >   3