Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 326/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-17

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie stwierdzenia niewykonania przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 41/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 47/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SAB/Lu 11/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Lu 20/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 329/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-28

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie stwierdzenia niewykonania orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 50/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

VIII SA/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi K. S. w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta R. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt B. Ł. w Domu Pomocy Społecznej [...] im. B. 'D.' K. w R.

IV SAB/Wr 78/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-25

Sprawa ze skargi P. J. i G. J. na przewlekłość postępowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 201/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi B. R. na czynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SO/Lu 8/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-04-24

Wniosek T. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi dotyczącej usług opiekuńczych

VIII SA/Wa 49/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi A.P. w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta R. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt B. Ł. w Domu Pomocy Społecznej nad [...] im. B. 'D.' K. w R.
1   Następne >   3