Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ke 39/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-10-21

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] 2018 r.