Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 2036/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 76/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Sprawa ze skargi K. P. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie [...]

II SA/Kr 957/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

VIII SA/Wa 37/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Po 52/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie świadczeń rodzinnych