Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1168/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1056/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

VIII SA/Wa 1066/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 582/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Łd 1018/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia rodzinie zastępczej należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SA/Łd 1017/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia rodzinie zastępczej należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I OZ 156/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

VIII SA/Wa 1065/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Kr 368/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

VIII SA/Wa 36/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   17