Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 517/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 34/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 20/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 558/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 139/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku

II SA/Bk 188/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 211/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do Zakładu Opiekuńczo

II SA/Bk 216/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SA/Bk 822/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 24/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem
1   Następne >   +2   +5   +10   19