Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1123/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do jego zwrotu

III SA/Kr 129/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Kr 130/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Kr 131/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Kr 274/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 275/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 996/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-08

Skarga A. N. na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 998/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-08

Skarga A. N. na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 999/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-08

Skarga A. N. na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1001/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-08

Skarga A. N. na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   3