Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 1179/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności

II SA/Lu 262/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 159/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 1107/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-29

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 491/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SO/Lu 52/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Sądowi skargi dotyczącej usług opiekuńczych

II SA/Lu 379/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 743/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : rozłożenia na raty nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z pomocy społecznej

II SA/Lu 1065/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ] w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   +10   18