Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 925/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 4/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania (data wpływu do organu 10 września 2010 r.) od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 753/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 929/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 805/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 559/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 2/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania (data wpływu do organu 10 września 2010 r.) od decyzji dotyczącej zasiłku okresowego

II SAB/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania (data wpływu do organu 10 września 2010 r.) od decyzji dotyczącej pomocy na dożywianie

II SA/Lu 806/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 754/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   2