Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Rz 40/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentacji

I OSK 267/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

II SA/Lu 426/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : zasiłku okresowego

IV SA/Wr 194/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku okresowego

II SA/Lu 49/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Ol 440/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

I OSK 2862/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej