Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I SAB/Wa 122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Sz 664/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Ol 954/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 636/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 838/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Ol 955/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Gd 323/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

IV SA/Wr 194/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej

II SA/Sz 883/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   +5   9