Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 46/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Op 165/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną.

II SA/Op 169/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną