Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 2843/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z [...] sierpnia 2013 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SAB/Wa 98/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi K. z siedzibą w S., T. z siedzibą w S., T. z siedzibą w S. w przedmiocie bezczynności Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku

VI SA/Wa 2428/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji

II GSK 1543/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

VI SA/Wa 715/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wykluczenia na okres dwunastu miesięcy papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym

VI SA/Wa 301/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

VI SAB/Wa 29/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

VI SA/Wa 1459/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finasowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VI SAB/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej [...] z siedzibą w G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zaliczenie do funduszy własnych kredytu stabilizacyjnego przyjętego z funduszu stabilizacyjnego Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo

VI SA/Wa 3032/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] września 2015 r. Nr. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   6