Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Sz 641/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia przepadku samochodu osobowego

II SA/Sz 1315/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia przepadku samochodu

I SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego

II SA/Bk 790/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku wymiany pokrycia dachowego na budynku stodoły

I SAB/Wa 27/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania zażalenia

VII SA/Wa 1854/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 950/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 949/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym wykonania określonych robót budowlanych

II OSK 786/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Bk 179/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczących opłat za postój pojazdu w strefie parkowania
1   Następne >   +2   +5   +10   31