Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 140/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 108/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L.. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Wr 1116/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązków na skutek cofnięcia skargi

SA/Sz 638/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

SA/Rz 1989/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów egzekucyjnych

SAB/Bk 49/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie bezczynności w sprawie egzekucyjnej

I SA/Lu 601/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 1164/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

SA/Sz 114/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]r. Nr [...]

I SA/Wr 3009/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od marca do grudnia 2000 r.
1   Następne >   2