Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Go 901/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 966/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1337/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Bk 920/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych robót budowlanych oraz zakazu użytkowania budynku

III SA/Kr 700/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Lu 695/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi H. F. i J. F. na tytuł wykonawczy Dyrektora Oddziału Regionalnego Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Łd 232/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na rozbiórce samowolnie wybudowanej wiaty

II SA/Lu 431/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Go 900/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Go 904/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   3