Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 922/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych