Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 701/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole samorządowe

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

IV SA/Wr 320/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-21

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

II SA/Sz 196/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 138/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Go 715/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r. w przedmiocie skargi na uchwałę organu gminy

II OSK 464/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Ke 429/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Busku -Zdroju w przedmiocie zarzutów wniesionych do planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina

II SA/Sz 645/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Człopie w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Człopie
1   Następne >   +2   +5   +10   100