Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 575/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady i członka komisji

II SA/Kr 1215/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przekształcenia Gimnazjum

II SA/Kr 726/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeciszów w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów

II SA/Kr 904/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi Firmy ' [...]' W. D. i A. Z. Spółki Jawnej w T. na Uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 779/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy A nr [...] w spawie zmiany uchwały nr [...]

III SA/Kr 93/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SA/Kr 90/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście M. dla realizacji inwestycji związanej z gospodarką odpadami

II SA/Kr 1156/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iwanowice w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice: a) Biskupice,

III SA/Kr 1797/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łapanów w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Łapanów

III SA/Kr 950/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
1   Następne >   +2   4