Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 256/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

IV SA/Wr 215/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

III SA/Lu 169/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Powiatu w Parczewie w przedmiocie : wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury związanej ze sprzedażą majątku powiatu

II SA/Go 476/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-29

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie pomieszczeń w dzierżawę

II SA/Ol 121/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Mrągowie w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki w Mrągowie

III SA/Kr 775/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno

III SA/Wr 655/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-13

Skarga Wojewody D. na uchwałę Rady Powiatu J. w przedmiocie zmiany reprezentanta Powiatu Jeleniogórskiego na Zgromadzeniu Wspólników A sp. z o. o. na skutek cofnięcia skargi

II SA/Op 470/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Nysie w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Ol 120/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Mrągowie w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki w Mrągowie

II SA/Ol 254/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. '[...]' w '[...]'
1   Następne >   +2   +5   7