Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 603/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

III SA/Kr 963/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

III SA/Kr 959/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 'Krzeszowice' w Krzeszowicach

III SA/Kr 961/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

III SA/Kr 964/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w Krakowie

III SA/Kr 962/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie

III SA/Kr 965/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej im. Św. K. Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim

III SA/Kr 966/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci 'Solidarność' w Radziszowie

III SA/Kr 960/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr med. Zbigniewa Żaka w Krakowie