Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 91/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-16

Sprawa ze skargi Wojewody D., na pkt 20, 21 i 22 załącznika Nr 1 oraz pkt 7 i 9 załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy J., w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnych boisk treningowych oraz gminnego placu zabaw w J.,

III SA/Łd 588/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kocierzew Południowy w przedmiocie przekazania prowadzenia szkół publicznych

II SA/Wr 509/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.

IV SA/Gl 656/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy G. w przedmiocie ustalenia minimalnej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez gminę

III SA/Wr 627/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J w przedmiocie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego 'Związku Gmin Zagłębia Miedziowego' w P.

II SA/Go 524/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-25

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego

IV SA/Gl 987/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-25

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy P. w przedmiocie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

IV SA/Wr 420/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

IV SA/Wr 116/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie powołania na stanowisko pełniący obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J.

IV SA/Wr 152/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz podwyższenia stawek minimalnego wynagradzania zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy J.
1   Następne >   3