Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

III SA/Wr 228/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu W.

IV SA/Wr 204/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu L. w sprawie zawarcia porozumienia z zarządcą dróg gminnych w Gminie M. oraz porozumienia z dnia [...]r. nr [...] w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania dróg w Gminie M.

IV SA/Wr 205/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

IV SA/Wr 567/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

III SA/Wr 246/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-11

Sprawa ze skargi Wojewody D., na ust. 14 lit. a, ust. 15, ust. 16, ust. 17, ust. 20 załącznika do uchwały Rady Powiatu L., w przedmiocie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych '[...]' przy Zespole Placówek Edukacyjno

IV SA/Wr 598/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w P. Z.

IV SA/Wr 546/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte w dniu [...]r. pomiędzy Zarządem Powiatu O. a Burmistrzem Miasta O. w sprawie powierzenia zarządzania niektórymi drogami powiatowymi Miastu O.

IV SA/Gl 440/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

IV SA/Gl 441/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
1   Następne >   2