Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Ke 233/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Lu 213/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi S. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia zastępczego

III SA/Wr 152/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011

II OZ 1330/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi Gminy Cz. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Cz.

I SA/Ke 600/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu K. z dnia [...] nr [...] w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w uchwale budżetowej.

II SA/Sz 1275/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół [...]

II SA/Wr 2514/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wskutek cofnięcia skargi

III SA/Wr 110/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K, z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie Statutu Gminy Miasta Kłodzka

II SA/Wr 49/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-18

Sprawa ze skargi Województwa D. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa D. nr [...] w sprawie wyznaczenia specjalisty z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej do składu Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W.
1   Następne >   +2   +5   +10   20