Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Go 74/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi Prokuratora Apelacyjnego na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie zmiany rozporządzenia Wojewody w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

II OSK 727/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie parku krajobrazowego