Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

I SA/Wa 468/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi L. Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 135/13

IV SA/Gl 1565/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-27

Sprawa ze skargi J. G. na Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń sądu

III SA/Łd 89/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-30

Sprawa ze skargi A. R. w przedmiocie ukarania Komendanta Powiatowego Policji w B. grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi oku sygn. akt III SA/Łd 480/10

I SA/Wa 3411/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi D. N. na Prezydenta [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2014 ., sygn. akt I SAB/Wa 54/14

V SA/Wa 1592/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi P. w L. na niewykonanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju orzeczenia Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 2299/12 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 §1 p.p.s.a.

II SA/Rz 282/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-09

Skarga K. C. na niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 554/11 -

I SA/Wa 824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga L. G. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta K. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 173/07

II SO/Gd 3/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-10

Wniosek M. G. i A. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 326/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-17

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie stwierdzenia niewykonania przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 41/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   28