Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 1900/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi J. B. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 1611/16

VIII SA/Wa 66/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi E. C., J. C. na niewykonanie przez Wójta Gminy M. wyroku WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt VIII SAB/Wa 39/17 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy M.

I SA/Wa 1961/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Sprawa ze skargi B. G. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 111/15

I SA/Wa 1519/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-22

Sprawa ze skargi J. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 2 lipca 2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 80/14

I SA/Wa 1588/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Sprawa ze skargi A. Z., M. C. D. R., A. K. C., M. H. Z., W.T.G. K., N. V., J. M. F., M.G. K.i E. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 744/15

I SA/Wa 1371/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-31

Sprawa ze skargi A. Z., M. R, A. B, M. Z., W. K., N. V., J. F., M. K. i E. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m. [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 59/14

I SA/Wa 1245/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-24

Sprawa ze skargi M. M. M., K. M., A. M. E. będącej wykonawcą testamentu J. K. i E. C. H. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 111/13

I SA/Wa 1716/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-26

Sprawa ze skargi L.K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 589/17

I SA/Wa 1385/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-03

Sprawa ze skargi T. L. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 27 października 2017 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 451/17

II SA/Wa 980/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej