Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Gl 21/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej A w S. w przedmiocie określenia wysokości zaległych opłat za czynsz

IV SAB/Gl 64/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego

IV SA/Gl 80/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie ustanowienia opiekuna

IV SA/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-02

Sprawa ze skargi D. J. na działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż. w kwestii wniosków skarżącej o wyłączenie sędziego i przyznania prawa pomocy

IV SA/Gl 212/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-09

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

IV SA/Gl 420/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie działalności kierownika Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Ż.