Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 396/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1316/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania