Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 93/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w R. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Skarga na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 142/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 52/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, postanowił: umorzyć postępowanie /

II SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 151/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Lu 43/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu [...] w przedmiocie nieudzielenia informacji prasowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100