Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Skarga na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 142/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 52/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, postanowił: umorzyć postępowanie /

II SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 40/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Ke 100/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie : stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Gl 26/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Lu 61/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4