Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Wa 214/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej